แสดงรายละเอียดข่าวAward of Cultural Scholarship to students from Thailand for Academic Year 2012-2013

Award of Cultural Scholarship to students from Thailand for Academic Year 2012-2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Award of Cultural Scholarship to students from Thailand for Academic Year 2012-2013

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษา 2012-2013 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ