แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia

เชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Comparative Education Society of Asia (CESA) จะจัดการประชุมนานาชาติ (8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia) เรื่อง "Education at the Dawn of the New Decade: When the Quality and Sustainability Movement Converge" ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฏาคม 2555 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดดูรายละเอีดการส่งบทคัดย่อและการลงทะเบียนได้ที่ http://cesa2012.edu.chula.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ