แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!!! สำหรับสมาชิก EALS ประกาศวันเริ่มฟังบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศและเรียนภาษาอังกฤษ

ด่วน!!! สำหรับสมาชิก EALS ประกาศวันเริ่มฟังบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศและเรียนภาษาอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!!! สำหรับสมาชิก EALS ประกาศวันเริ่มฟังบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศและเรียนภาษาอังกฤษ

ประกาศ (โปรดอ่านให้ละเอียด)
1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อสมาชิก EALS ตามไฟล์ประกอบข่าว หากนักศึกษาตรวจพบว่ารายชื่อของตนเองตกหล่นกรุณาติดต่อพี่กุ้งโดยด่วน  ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร ชั้น 1
2. สมาชิก EALS เริ่มเข้าฟังบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ (เน้นอาเซียน) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 09.45 น. SB4210
3.  สมาชิก EALS ที่มีหมายเหตุ "เรียนภาษาอังกฤษ" ด้านหลัง   เริ่มเรียนในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง EALS
4.  นักศึกษาสมาชิก EALS ที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการฯ  ให้นำผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษมายื่นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942920

หมายเหตุ ผู้ดูแล Facebook ของ EALS กรุณาติดต่อพี่กุ้งโดยด่วน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ