แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801 ย้ายห้องเรียน

ประกาศกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801 ย้ายห้องเรียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801  ย้ายห้องเรียน

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้ง กระบวนวิชา 013103 จิตวิทยาทั่วไป ตอน 801 ย้ายห้องเรียน จากเดิม HB7502 เป็น SB 4210 เริ่มวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ