แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

กำหนดการเปิดเรียน  
ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1  เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2  เริ่มเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2555
ชั้นปีที่ 2-3  เริ่มเรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2555

    
การชำระค่ามัดจำ    ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นมาชำระเงินได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1    ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2555
    
สอบถามเพิ่มเติมโทร    053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ