แสดงรายละเอียดข่าวเลื่อนประกาศรายชื่อและขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย

เลื่อนประกาศรายชื่อและขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลื่อนประกาศรายชื่อและขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ ได้ขยายเวลารับสมัครักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมายถึง 13 มิถุนายน 2555 ก่อนเวลา 11.00 น. และทำการสอบเวลา 11.00 - 12.00 น.

น้องๆ ที่มารับใบสมัครที่พี่กุ้งไป ให้มาทำการทดสอบในวันพรุ่งนี้ (13 มิถุนายน 55) เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้อง SB4105 นะคะ

สำหรับน้องๆ ที่ทดสอบไปแล้ว จะประกาศรายชื่อพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ