แสดงรายละเอียดข่าวHitachi Scholarship Foundation’s Program 2013

Hitachi Scholarship Foundation’s Program 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hitachi Scholarship Foundation’s Program 2013

The Hitachi Scholarship Foundation แจ้งเรื่องทุนประจำปี 2013 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1 Hitachi Scholarship Program
เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

2  ทุน Hitachi Research Fellowship Program
เป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

3  ทุน Komai Fellowship Program
เป็นทุนวิจัยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=135&infomain_id=4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ