แสดงรายละเอียดข่าวInvitation to Asia-Pacific Model United Nations (APMUN) Conference 2012, Bangkok,Thailand

Invitation to Asia-Pacific Model United Nations (APMUN) Conference 2012, Bangkok,Thailand - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Invitation to Asia-Pacific Model United Nations (APMUN) Conference 2012, Bangkok,Thailand

Dr.Sandro Carvalni, Secretariat, asiapacificcmun ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม Asia-Pacific Model United Nations (APMUN) Conference 2012, Bangkok,Thailand ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2555 เพื่อร่วมสร้างประการณ์เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว หรือ http://www.asiapacificmun.org/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ