แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2555

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2555

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2555 ในวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2555 ยื่นใบสมัครได้ที่ พี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นักสึกาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ