แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 11 - 27 มิถุนายน 2555 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ