แสดงรายละเอียดข่าวIDP Education Expo 2012 มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ

IDP Education Expo 2012 มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IDP Education Expo 2012 มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ

ด้วย IDP Education จะจัดให้มีงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ : IDP Education Expo 2012 I ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 - 19.00 น. ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thailand.idp.com/idp%20student%20services/upcoming%20events.aspx

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ