แสดงรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555

เพิ่มเติมขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติมขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555

เพิ่มเติมขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้กู้รายเก่า อย่าลืมใ่ส่ยอดค่าเทอมก่อนไปลงนามยืนยันที่กองพัฒนานักศึกษานะคะ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ