แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (30 ชั่วโมง ของคุณ Susan Billstrom)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (30 ชั่วโมง ของคุณ Susan Billstrom) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (30 ชั่วโมง ของคุณ Susan Billstrom)

นักศึกษาที่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (30 ชั่วโมง ของคุณ Susan Billstrom) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าวด้านล่าง
และให้มาทำการทดสอบในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง SB4105

สำหรับน้องๆ ที่สนใจแต่ยื่นใบสมัครไม่ทันตามกำหนดให้นำมายื่นในวันพรุ่งนี้ก่อนเวลาสอบ และทำการทดสอบได้พร้อมกับเพื่อนๆได้นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ