แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555

ประชุมและนัดหมายกำหนดการ
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น.
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้มาเข้าร่วมทุกคนค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องคลินิกกฎหมายค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ