แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177242 ตอน 801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ย้ายห้องเรียน

ประกาศกระบวนวิชา 177242 ตอน 801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ย้ายห้องเรียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177242 ตอน 801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ย้ายห้องเรียน

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งกระบวนวิชา 177242 ตอน 801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30-19.30 น. ย้ายห้องเรียนจากเดิม SB1122 เป็น SB4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ