แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาสมัครและเตรียมพบกับโครงการเผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน ปรับปรุงรูปแบบใหม่

เชิญชวนนักศึกษาสมัครและเตรียมพบกับโครงการเผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน ปรับปรุงรูปแบบใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาสมัครและเตรียมพบกับโครงการเผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน ปรับปรุงรูปแบบใหม่

โครงการเผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน ำลังปรับปรุงกฎระเบียบ และการสมัครเ้ข้าร่วมโครงการในรูปแบบใหม่ เปิดรับสมัครทุกชั้นปี ตลอดเวลา

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก EALS
1. มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และในกรณีผ่านการทดสอบจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ต่อเนื่อง ฟรี!!! โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา (ติดตามประกาศรายละเอียดการทดสอบเร็วๆ นี้)
2. เสริมสร้างความรู้นอกชั้นเรียน เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (เน้น อาเซียน)
3. กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการต่างๆ
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเตรียมกิจกรรมและค้นคว้าหาความรู้ (ห้อง EALS)
5. สิทธิในการคัดเลือกนักศึกษาในโครงการ Visiting Student

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์ประกอบข่าวด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ