แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) หมดเขต 19 มิถุนายน 2555

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) หมดเขต 19 มิถุนายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) หมดเขต 19 มิถุนายน 2555

เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 13 ทุน และระดับนักศึกษาวิจัย จำนวน 36 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.

ทั้งนี้หากส่งไปรณีย์เอกสารต้องถึงสถานที่รับสมัครภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ