แสดงรายละเอียดข่าวตารางสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/2554 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ตารางสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/2554 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน/2554 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ตารางสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 สามารถดูรายละเอียดที่ไฟล์แนบ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์มีการจัดผังห้องสอบ ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากผังรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าห้องสอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ