แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจากสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา2555 สำหรับลูกช้างเชือกใหม่!!!

ประกาศจากสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา2555 สำหรับลูกช้างเชือกใหม่!!! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจากสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา2555 สำหรับลูกช้างเชือกใหม่!!!

ประกาศจากสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับลูกช้างเชือกใหม่!!! นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนใจพักหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 2 พ.ค. 2555 ทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ http://udo.oop.cmu.ac.th/ ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ