แสดงรายละเอียดข่าว3 step สำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)รายเก่า

3 step สำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)รายเก่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 step สำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)รายเก่า

3 step สำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)รายเก่า...3ขั้นตอนกับกำหนดการกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ของผู้กู้รายเก่า (เคยทำสัญญากับมช.แล้ว) ประจำปี 2555 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟลที่เกี่ยวข้องค่ะ สำหรับเทอม 1 ปี 2555นี้ก็ยืนยันการกู้ยืมได้แล้ว และหากทำการยืนยันในเว็บ e-studentloan แล้ว โปรดปริ้นท์หน้าเพจที่ระบุว่าน้องได้ทำการยืนยันแล้วเก็บไว้ด้วยเน้อเจ้าาาาาาา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ