แสดงรายละเอียดข่าว‎10 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับน้องๆที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555

‎10 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับน้องๆที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

‎10 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับน้องๆที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555

‎10 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับน้องๆที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องจ๊ะ สำหรับน้องปี 1 รหัส 5520...ขอบอกว่าใครจะกู้กยศ. ยังไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามช.นะจ๊ะ ไม่งั้นจะทำสัญญาไม่ได้เน้อ ^^

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ