แสดงรายละเอียดข่าวThe Harvard project for Asian and international relations 2012

The Harvard project for Asian and international relations 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Harvard project for Asian and international relations 2012

ด้วย National Chengchi University,Taiwwan จัดการประชุม The Harvard Project for Asian and International Relations ( HPAIR ) 2012 ในหัวข้อ "Challenges and Prospects: Envisioning Global Transformations" ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่ http://www.hpair.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ