แสดงรายละเอียดข่าวพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555

คณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ บริเวณศาลาธรรม ในการนี้คณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดขบวนแห่ในพิธีรดน้ำดำหัวฯ โดยมี ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบรางวัลจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรูปภาพอื่นๆได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/gallery.php?gid=62

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ