แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย
ประมวลภาพ (บางส่วน)

ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/gallery.php?gid=61

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ