แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2555 เรื่อง เตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 2015

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2555 เรื่อง เตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 2015 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2555 เรื่อง เตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 2015

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ปขมก. ประจำปี 2555 เรื่อง เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 2015 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ