แสดงรายละเอียดข่าวคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ CESA 2012

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ CESA 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ CESA 2012

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ CESA 2012 เรื่อง Education at the Dawn of the New Decade: When the Quality and Sustainability Movement Converge ในระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์การปฏิรูปตลอดจนการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพและความยั่งยืนแห่งการพัฒนา รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ