แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี การศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี การศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี การศึกษา 2556

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 - 3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=618&type=application ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ