แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177414 วิธีให้คำปรึกษาลูกความชาวต่างชาติ

ประกาศ กระบวนวิชา 177414 วิธีให้คำปรึกษาลูกความชาวต่างชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177414 วิธีให้คำปรึกษาลูกความชาวต่างชาติ

ประกาศ กระบวนวิชา 177414 วิธีให้คำปรึกษาลูกความชาวต่างชาติ เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง SB 4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ