แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส

เชิญร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เชิญร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส

กำหนดงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2555
วันเสาร์ 21 เมษายน 2555 ณ คณะนิติศาสตร์
------------

09.00 น. – คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกที่มาร่วมงานพร้อมกัน ณ พิธีฯ
09.30 น. เป็นต้นไป
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ร่วมงานตั้งแถวขบวนเดินเข้าสู่พิธี
- กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานพิธีดำหัวฯ
- ตัวแทนของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบเครื่องสักการะดำหัว เช่น หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน มอบให้ผู้อาวุโสฯ และจัดวางไว้ที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้
- มอบของที่ระลึกให้กับคณบดี และผู้อาวุโสฯ
- พิธีรดน้ำดำหัวแก่คณบดี และผู้อาวุโสฯ
- คณบดี และคราจารย์อาวุโสกล่าวให้พร
12.00 น.  - เชิญผู้ร่วมงานพิธีฯ ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ