แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน (ภาคเหนือ) โดยร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารศูนย์กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rrm-nrct.com และ http://www.nrct.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ