แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กร ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทนาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-286972-4 โทรสาร 074-286971 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ