แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม

ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555 จำนวน 7 หลักสูตร ณ โรงแรมที. เค.พาเลซ กรุงเทพฯ

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ