แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการทำวิจัยร่วมกับ สกว. ใน Japan Watch Project"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการทำวิจัยร่วมกับ สกว. ใน Japan Watch Project" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการทำวิจัยร่วมกับ สกว. ใน Japan Watch Project" โดย อ.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม HB 7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าจ่าย ท่านใดสนใจสามารถส่งแบบตอบรับมาที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ที่โทรสาร 0 5321 7148 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ