แสดงรายละเอียดข่าวScholarship to study abroad at NCTU Fall 2012 (หมดเขต 31 มี.ค. 55)

Scholarship to study abroad at NCTU Fall 2012 (หมดเขต 31 มี.ค. 55) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scholarship to study abroad at NCTU Fall 2012 (หมดเขต 31 มี.ค. 55)

National Chiao Tung University (NCTU) ไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำ Fall 2012 โดยเป็นทุนที่มอบให้กับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพในการทำวิจัยโดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 100 หลักสูตร เรียนภาษาจีนฟรี

กำหนดการรับสมัคร 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2555 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ia.nctu.edu.tw >Prospective Students>Admissions และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์ไปยัง
National Chiao Tung University (NCTU)
1001 University Road
Hsinchu 30010, Taiwan
Tel: +886-3-513-1254
Fax: +886-3-513-1473

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ