แสดงรายละเอียดข่าวสัมมมนาหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมาย Latrobe University (LL.M.)

สัมมมนาหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมาย Latrobe University (LL.M.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมมนาหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมาย Latrobe University  (LL.M.)

สัมมมนาหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมาย Latrobe University (LL.M.)
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555นี้ เวลา 13.00-17.00 น.
ห้องโมเน่ต์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
• แนะนำหลักสูตร LL.M. โดย Prof. Gordon R. Walker จากมหาวิทยาลัย La Trobe University
• พบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การดูแลนักศึกษา LL.M.
• พบกับศิษย์เก่า LL.M. ที่ประสบผลสำเร็จมาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สนใจติดต่อคุณหยก(นิติศาสตร์รุ่น 10) ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-9546665 หรือ 02-3004607-8

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ