แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือในการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

ขอความร่วมมือในการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือในการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเข้าฤดูร้อน ทำให้สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง มีการเผาใบไม้แห้ง ทำให้เกิดไฟลุกลามเข้าบริเวณที่พักอาศัยและหน่วยงาน เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้สถานที่ต่างๆบ่อยครั้ง ประกอบกับสถานที่ทำงานมีการใช้กระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด และมักเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
เพื่อเป็นการป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงานของส่วนงานและที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันด้วยความเข้มงวดกวดขัน

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ