แสดงรายละเอียดข่าวห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ขอแจ้งปิดให้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ขอแจ้งปิดให้บริการห้องสมุด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ขอแจ้งปิดให้บริการห้องสมุด

ด้วยห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอแจ้งให้บริการห้องสมุดชั่วคราวเนื่องจากบริษัท UNIPEST จะดำเนินการตรวจเช็คสถานที่ภายในห้องสมุด เพื่อทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวก ห้องสมุดจึงใคร่ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 14.30น.-16.30น.และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ