แสดงรายละเอียดข่าวมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเคนเนธ แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเคนเนธ แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเคนเนธ แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเคนเนธ แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งการบริหารงาน และเนื่องในโอกาสครบรอบ 236 ปี การประกาศอิสระภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555

(ขอบคุณภาพจาก กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ