แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนวิจัยแกนนำ

โครงการทุนวิจัยแกนนำ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนวิจัยแกนนำ

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายในวันที่ 30 เม.ย.55 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ