แสดงรายละเอียดข่าวคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อนำการบริหารจัดการของทางศูนย์ฯ นำไปปรับใช้เพื่อเปิดให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่มหาวิทยาลักทักษิณต่อไป

ในการนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษาโดยหัวหน้าศูนยฯและเจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ