แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 มีนาคม 2555)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 มีนาคม 2555) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 มีนาคม 2555)

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งรายละเอียดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2012 และเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กำหนดรับหลักฐานการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

นักศึกษาที่สนใจสามารถสามารถส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานให้พี่กุ้ง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ