แสดงรายละเอียดข่าวการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2012-2013 (หมดเขต 6 มีนาคม 2555)

การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2012-2013 (หมดเขต 6 มีนาคม 2555) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2012-2013 (หมดเขต 6 มีนาคม 2555)

ด้วย International Exchange Center (IEC) จากกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara แจ้งรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 2012-2013 Short-term Student Exchange Promotion Program Scholarship Application Outline ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนตุลาคม 2012 - กันยายน 2013 กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยมหาวิทยาลัย Fukuhara สามารถรับนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ได้ จำนวน 2 ราย

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดส่งใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้พี่กุ้ง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ