แสดงรายละเอียดข่าวInternship Programme at the UNODC Regional Centre,Bangkok

Internship Programme at the UNODC Regional Centre,Bangkok - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Internship Programme at the UNODC Regional Centre,Bangkok

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกงานกับองค์กร UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) โดยนักศึกษาผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-288-2091

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/who-we-are/full-time-internship-eap.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ