แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาอาสาสมัครร่วมออกบูธรับเรื่องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

นักศึกษาอาสาสมัครร่วมออกบูธรับเรื่องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาอาสาสมัครร่วมออกบูธรับเรื่องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน

นักศึกษาอาสาสมัครร่วมออกบูธรับเรื่องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ