แสดงรายละเอียดข่าวการขอเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนักหลังกำหนดสำหรับนักศึษาาผู้กู้กยศ.

การขอเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนักหลังกำหนดสำหรับนักศึษาาผู้กู้กยศ. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การขอเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนักหลังกำหนดสำหรับนักศึษาาผู้กู้กยศ.

นักศึกษาผู้กู้กยศ. แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกในวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ให้นักศึกษาผ่านมาให้นักศึกษาไปแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการหลังกำหนดที่กองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 20 ก.พ. เป็นต้นไป ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนดจะไม่สามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ