แนะแนวศึกษาต่อประเทศอังกฤษ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แนะแนวศึกษาต่อประเทศอังกฤษ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

Hands on Education Consultant เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมบูธแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 เวลา 10.00 - 16.00 น.