แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งการระงับสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย (AIS Dtac และ True Move) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ก.พ.54 เวลา 14.00-16.00 น.

แจ้งการระงับสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย (AIS Dtac และ True Move) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ก.พ.54 เวลา 14.00-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งการระงับสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย (AIS Dtac และ True Move) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ก.พ.54 เวลา 14.00-16.00 น.

ด้วยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งวันเข้าตรวจวัดระดับสัญญาณการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามที่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จะเข้าดำเนินการ Drive Test ระบบการส่งสัญญาณการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานที่ฐาน ณ อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ของทุกเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ (AIS Dtac และ True Move) โดยจะมีการ Block สัญญาณในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ