แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิ YOROKOBI มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

มูลนิธิ YOROKOBI มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิ YOROKOBI มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รับสมัครทุน YOROKOBI...มูลนิธิ YOROKOBI มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.พ. 2555 ที่พี่เนท ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ