แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับภาคี อันได้แก่ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. กำหนดจัดการประชุม เรื่อง แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ในวันอังคารที่ 21 ก.พ.55 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 15 ก.พ.55

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ