แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน ในระดับปริญญาโทและเอก (หมดเขต 13 ก.พ. 55)

โครงการทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน ในระดับปริญญาโทและเอก (หมดเขต 13 ก.พ. 55) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน ในระดับปริญญาโทและเอก (หมดเขต 13  ก.พ. 55)

รัฐบาลไต้หวันประสงค์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป จำนวน 120 ทุน ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น 600 ทุน

หมดเขตส่งใบสมัคร 13 กุมภาพันธ์ 2555

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ